Information

Sprint - Svaneke, fredag 25 okt. 2024

De fleste der har været på Bornholm kender Svaneke som en skøn sommerdestination med mange seværdigheder. Alt fra is, øl og røget sild til hønseskidning og glaspusterier. Byen egner sig fortrinligt til orienteringsløb, da den indeholder mange små skæve gader, stræder og "hemmelige" genveje. Der er flere små grønne åndehuller og parker, og overalt støder man på klipper og sten - og der er meget kuperet. I den sydlige ende af Svaneke findes skolen, hallen og tennisbanerne, som er gemt godt væk i et lille skovområde sammen med Kildepladsen og Hullehavn og starten på strandstien mod Hjemstavnsbyen, Grisby bugt og Aarsdale.

Fri start (put-and-run) i tidsrummet 13.30 - 15.30.

Kort over Svaneke revideret i 2024 efter ISSprOM 2019-2 kortnorm. Ækvidistance 2,5 m. Målestok 1:3.000 for D/H60 og ældre; 1:4.000 for øvrige klasser. Korttegner Anders Marager, Allerød OK.

Banelægger Jørn Lind, PI.
Banekontrol Erik Sørensen, Allerød OK

Parkering - offentlige parkeringspladser i nærheden af stævnepladsen på Hullehavn Camping


 

Etape 1 - Almindingen NV, lørdag den 26. okt 2024

Løbsområdet er orienteringsteknisk blandt de mere krævende på Bornholm og strækker sig fra Stavsdalvej i nordvest til Åremyr i sydøst. Størstedelen af bevoksningen består af høj nåle- og løvskov med indslag af tættere områder med reduceret gennemløbelighed og sigtbarhed. Områdets nordlige del er relativt flad, mens den sydlige del er middel til stærkt kuperet. I den sydlige del findes områder med mange klipper og begrænset fremkommelighed på grund af stenet underbund. Området gennemskæres af diger, der typisk fremstår som stendige fra den ene side og jorddige fra den anden. Området gennemskæres tillige af et net af store skovveje. Det indeholder en del spor - primært i nåleskov, men relativt få stier. Der er et større antal grøfter og bække i terrænet, samt en hel del søer og moser - og generelt kan der være ganske vådt.

Kort over Almindingen NV revideret i 2024 efter ISOM 2017-2 kortnorm. Ækvidistance 5 m. Målestok 1:7.500 for Open 1 og 2, D/H45 og ældre; 1:10.000 for øvrige klasser. Korttegner Hans-Åge Mortensen, Viking Atletik.

Banelægger Helge Lang Pedersen, Farum OK.
Banekontrollant Lars Wichmann, Viking Atletik.

Første start kl. 11.30

Parkering: Kantparkering på Stavsdalvej mellem Aarsballe og Østerlars. Der er 400 m fra Stavsdalvej til stævneplads. Der kan være op til 1,5 km fra parkering til stævneplads for de sidst ankomne. 


 

Etape 2 - Slotslyngen, søndag den 27. okt. 2024

Slotslyngen er et stærkt kuperet landskab med mange stejle bakker, mange klipper og sten. Området er meget varieret og afgrænses i vest af en stejl klippeskrænt og/eller stenet strand, og mod syd af den lille by Vang. I den nordvestlige del af området ligger ruinerne af borgen Hammershus. I nordøst strækker Slotslyngen sig over til Moseløkke stenbrud og museum. Der er generelt forholds nemt gennemløbeligt, men med stor variation sine steder. Bevoksningerne spænder fra midaldrende åben egeskov til store åbne områder med højlyng/klippeløkker, og nogle enkelte græssletter. Der er flere store indhegninger, og hele den sydvestlige del af området er en stor indhegning med en del køer, får og geder. Det bliver ikke meget mere Bornholmsk.

Kort over Slotslyngen tegnet i 2022 og revideret i 2024 efter ISOM 2017-2 kortnorm. Ækvidistance 2,5 m. Målestok 1:7.500 for Open 1 og 2, D/H45 og ældre; 1:10.000 for øvrige klasser. Korttegner Gediminas Trimakas og Hans-Åge Mortensen

Banelægger Miriam Asvarisch, Viking Atletik
Banekontrollant Hans-Åge Mortensen, Viking Atletik

Først start kl. 09.00

Parkering: Offentlig parkering til Hammershus besøgscenter Slotslyngvej 7. Der er 600 m fra parkering til stævneplads.


 

Generel information
Service på stævnepladserne
Kiosk med pølser, sportsboller, øl, vand, kaffe, kage m.m. Indskolings- / børnbane er åben lørdag fra 11 til 13.30 og søndag 8:30-11 (deltagelse er gratis). Børnepasning for børn over 2 år skal bestilles på forhånd ved henvendelse til stævneledelsen. Udsalg af sportsudstyr. Information. Toiletter. Resultattavle.

Omklædning og bad
Der vil ikke være mulighed for omklædning eller bad.

Overtrækstøj
Der vil ikke være mulighed for transport af overtrækstøj fra start til mål/stævneplads.

Bilnøgler
Bilnøgler kan afleveres i informationen for sikker opbevaring. Husk at nøglerne skal afleveres i en plastpose eller kuvert med tydeligt navn og klasse uden på.

Klubtelte
Der er på stævnepladsen afmærkede områder til opstilling af klubtelte.

Præmier
For de to etaper (lørdag og søndag) er der præmie til samlet nr 1, 2 og 3 i klasserne D/H10 - D/H20
For de to etaper (lørdag og søndag) er der præmie til nr 1 i D/H21 - D/H90.

Officiel præmieoverrækkelse finder sted søndag kl.11:45 for de klasser, der er afgjort. For øvrige klasser finder præmieoverrækkelse sted hurtigst muligt derefter.

Når en klasse er afgjort, kan deltagere, der er nødt til at forlade stævnet før 11:30, afhente deres præmie hos stævnespeakeren mod fremvisning af SI-brik.

Elektronisk tidtagning
Der benyttes SportIdent til tidtagning.
Kontrollerne har ikke kontaktløs funktion.
Husk at tømme din brik (clear og check).

SI-brikker til leje udleveres i informationen på stævnepladsen.
Hvis en lejebrik bortkommer eller beskadiges opkræves erstatning på kr 500.
Lejebrikker skal afleveres til beregningspersonalet efter endt aflæsning søndag. Er brikken kun lejet lørdag, skal den afleveres lørdag - ligeledes i beregningen efter aflæsning.

Stævneorganisation
Stævneleder Lars Wichmann, Viking Atletik
Stævnekontrollant Erik Munch Hansen, Viking Atletik

Del denne side