Information

Sprint - Nexø, fredag den 28. oktober 2022
Nexø er nok mest kendt som en industriel fiskeriby med fordums storhed og stanken af fisk (~ penge) bag sig. Men bevæger man sig væk fra havnen og det blomstrende handelslivet i bymidten finder man de charmerende gamle kvarterer med snævre skæve gader, flot kalkede rækkehuse, og små listige smutveje.
Afvikling: Startboks / 'Put-n-run'. Starten er åben fra kl. 13 til 16.
Klasser og vejledende banelængder: Vis klasser
Kort: Kort over Nexø revideres i 2022 og omtegnes efter ISSprOM 2019-2 kortnorm. 
Målestok: 1:4.000, 1:3000 for D/H60+
Ækvidistance: 2,5 m
Korttegner: Bent Christiansen, Viking Atletik
Banelægger: Jørn Lind, PI
Banekontrollant: Erik Sørensen, Allerød OK
Stævnekontrollant: Henriette Hansen, Herlufsholm OK
Tilmelding: O-service eller Viking Atletik Webshop
Tilmeldingsfrist: 21. oktober
Stævneplads: Den gamle sportplads i den sydlige ende (Nexø Lystskov/Ferskesø).
Parkering: Offentlige parkeringspladser ved/på havnen og ved Netto.
Busser: På havnen er der flere steder busser kan parkere

 

Etape 1 - Varperne, Lørdag den 29. oktober 2022
De kommunale skove ved Varperne er klassisk dansk produktionsskov/plantage med store ensartede flader med bla rødgran. Der er vådt og sumpet flere steder og et omfattende netværk af grøfter. Der er ikke særlig kuperet og plantagerne er gennemskåret af mange spor og veje på kryds og tværs - faktisk så mange, at det nemt kan forvirre den uforvarende O-løber.
Afvikling: Enkeltstart - de første løbere sendes afsted kl. 11.30. Åbner baner benytter startboks.
Klasser og vejledende banelængder: Vis klasser
Kort: Kortet over Varperne omtegnes i 2022 efter ISOM 2017-2 kortnormen.
Målestok: 1:10.000 og 1:7.500 (D/H45+ og Open 2)
Ækvidistance: 2,5 m. 
Korttegner: Hans-Åge Mortensen, Viking Atletik
Banelægger: Mikkel Toudal, Viking Atletik
Banekontrollant: Erik Sjøberg, Viking Atletik
Tilmelding: O-service eller Viking Atletik Webshop
Tilmeldingsfrist: 21. oktober
Parkering: Kant-parkering på Ølenevej. Forvent op til 1 km til stævneplads.
Afstand stævneplads til start: Starten er i umiddelbar nærhed af stævnepladsen.
Busser: Busser kan parkere i umiddelbar nærhed af stævneplads.

 

 

Etape 2 - Rutsker højlyng og plantage, søndag den 30. oktober 2022
Rutsker Højlyng og Plantage er et varieret og spændende terræn. Området består af en blanding af lynghede/højlyng, bondeskove, søer, moser, vandhuller, plantage, og agerland. Der er ret kuperet (nogle steder meget) med mange klipper, sprækkedale og masser af sten. Der er en del spor og veje i området, men også store flader uden.
Afvikling: Enkeltstart - de første løbere sendes afsted kl. 09.00. Åbner baner benytter startboks.
Klasser og vejledende banelængder: Vis klasser
Kort: Kortet over Rutsker Højlyng og Plantage omtegnes i 2022 efter ISOM 2017-2 kortnormen.
Målestok: 1:10.000, 1:7.500 for D/H45-D/H55, 1:5000 D/H60 og ældre (+Open2).
Ækvidistance: 2,5 m. 
Korttegner: Hans-Åge Mortensen, Viking Atletik
Banelægger: Tim Falck Weber, Tisvilde Hegn OK
Banekontrollant: Lars Wichmann, Viking Atletik
Tilmelding: O-service eller Viking Atletik Webshop
Tilmeldingsfrist: 21. oktober
Parkering: Kant-parkering på Krashavevej. Forvent op til 1 km fra P til stævneplads. 
Afstand stævneplads til start: Der vil være ca 1 km fra stævneplads til start.
Busser: Løbere kan sættes af i krydset Krashavevej/Slettevej.

 

 

Generel information
Service på stævnepladserne
Kiosk med pølser, sportsboller, øl, vand, kaffe, kage m.m. Indskolings- / børnbane er åben lørdag fra 11 til 13.30 og søndag 8:30-11 (deltagelse er gratis). Børnepasning for børn over 2 år skal bestilles på forhånd ved henvendelse til stævneledelsen. Udsalg af sportsudstyr. Information. Toiletter. Resultattavle.

Omklædning og bad
Der vil ikke være mulighed for omklædning eller bad.

Overtrækstøj
Der vil ikke være mulighed for transport af overtrækstøj fra start til mål/stævneplads.

Bilnøgler
Bilnøgler kan afleveres i informationen for sikker opbevaring. Husk at nøglerne skal afleveres i en plastpose eller kuvert med tydeligt navn og klasse uden på.

Klubtelte
Der er på stævnepladsen afmærkede områder til opstilling af klubtelte.

Præmier
Der er præmie til samlet nr 1, 2 og 3 i klasserne D/H10 - D/H20.
Der er præmie til nr 1 i D/H21 - D/H90.

Officiel præmieoverrækkelse finder sted søndag kl.11:45 for de klasser, der er afgjort. For øvrige klasser finder præmieoverrækkelse sted hurtigst muligt derefter.

Når en klasse er afgjort, kan deltagere, der er nødt til at forlade stævnet før 11:30, afhente deres præmie hos stævnespeakeren mod fremvisning af SI-brik.

Elektronisk tidtagning
Der benyttes SportIdent til tidtagning.
Kontrollerne har ikke kontaktløs funktion.
Husk at tømme din brik (clear og check).

SI-brikker til leje udleveres i informationen på stævnepladsen.
Hvis en lejebrik bortkommer eller beskadiges opkræves erstatning på kr 500.
Lejebrikker skal afleveres til beregningspersonalet efter endt aflæsning søndag. Er brikken kun lejet lørdag, skal den afleveres lørdag - ligeledes i beregningen efter aflæsning.

Stævneorganisation
Stævneleder Lars Wichmann, Viking Atletik
Stævnekontrollant Erik Munch Hansen, Viking Atletik

Del denne side