Information

Sprint - Galløkken og Rønne syd, fredag 27. okt.

I den sydlige ende af Bornholms største by Rønne ligger Galløkken. Det er et fint park/naturområde med store græsarealer, spredt skovbevoksning, og mange små stier ned til og langs med kysten. Området afgrænses mod nord af Strandvejen, og krydser man denne kommer man til den sydlige del af Rønne by, som foruden Bornholms Hospital og andre offentlige bygninger primært består af villa- og parcelhuskvarterer med cykel- og gangstier på kryds og tværs. 

Afvikling: Startboks / 'Put-n-run'. Starten er åben fra kl. 13.30 til 15.30.
Klasser: Vis klasser - alle baner har en forventet vindertid på 15-20 minutter
Kort: Kortet "Galløkken og Rønne Syd" revideres i 2023 og omtegnes efter ISSprOM 2019-2 kortnorm. 
Målestok: 1:4.000, 1:3000 for D/H60+
Ækvidistance: 2,5 m
Korttegner: Bent Christiansen, Viking Atletik
Banelægger: Jørn Lind, PI
Banekontrollant: Erik Sørensen, Allerød OK
Stævnekontrollant: Henriette Hansen, Herlufsholm OK
Tilmelding: O-service eller Viking Atletik Webshop
Tilmeldingsfrist: 20. oktober
Kiosk: Der vil være en mindre kiosk med lille sortiment
Åbne baner kan købes på dagen
Ingen præmier

 

Etape 1 - Paradisbakkerne, lørdag den 28. okt.

Paradisbakkerne er et meget varieret skovområde med noget af det smukkeste og mest afvekslende natur på Bornholm. Der er meget kuperet og vækstforholdene yderst variable. Der er alt fra store partier med åben højlyng over små “glemte” sprækkedale til mere flade partier med klassisk dansk granplantage og store sammenhængende partier med høj løvskov. Alle vegne stikker klipperne frem - det giver bla en masse små vandløb og aflange sumpe og moser. Overalt er der store klippeblokke - hvoraf Rokkestenen nok er den mest kendte. Der er stævneplads ved Ibsker jagthus midt inde i Paradisbakkerne.

Afvikling: Enkeltstart - de første løbere sendes afsted kl. 11.30. Åbner baner benytter startboks.
Klasser og vejledende banelængder: Vis klasser
Kort: Kortet over Paradisbakkerne er omtegnet i 2022 efter ISOM 2017-2 kortnormen.
Målestok: 1:7.500 for Open 2 og D/H45 og ældre; 1:10.000 for øvrige klasser
Ækvidistance: 5 m. 
Korttegner: Gediminas Trimakas, GT-maps
Banelægger: Lars Wichmann, Viking Atletik
Banekontrollant: Torkil Hansen, PI
Tilmelding: O-service eller Viking Atletik Webshop
Tilmeldingsfrist: 20. oktober
Parkering: Kant-parkering på Plantagevej/Lindsvej. Forvent op til 1 km til stævneplads.
Afstand stævneplads til start: Der er 300 m fra stævneplads til start
Busser: Busser skal parkere sammen med privatbiler.

 

 

Etape 2 - Raghammer, søndag den 29. okt.

Den anden etape afvikles i området ved det militære øvelsesterræn Raghammer midt på den Bornholmske sydkyst. Området består hovedsageligt af store åbne vidder med klitter, lyng og godt udsyn. I både den vestlige og østlige del går klitterne gradvist over i kystskov med store gamle skovfyr og tæt krat (slåen, rose mm). Hele området afgrænses mod syd af en stejl kystskrænt med en del bevoksning ned mod en grovsandet strand og Østersøen. Der er stævneplads umiddelbart øst for Eskildsgård.

Afvikling: Enkeltstart - de første løbere sendes afsted kl. 09.00. Åbner baner benytter startboks.
Klasser og vejledende banelængder: Vis klasser
Kort: Kortet over Raghammer er nytegnet i 2023 efter ISOM 2017-2 kortnormen.
Målestok: 1:7.500 for Open 2 og D/H45 og ældre; 1:10.000 for øvrige klasser
Ækvidistance: 2,5 m. 
Korttegner: Hans-Åge Mortensen, Viking Atletik
Banelægger: Claus Svendsen Viking Atletik
Banekontrollant: Flemming Munch-Hansen, Viking Atletik
Tilmelding: O-service eller Viking Atletik Webshop
Tilmeldingsfrist: 20. oktober
Parkering: På mark i umiddelbar tilknytning til stævneplads.
Afstand stævneplads til start: Der vil være ca 100 m fra stævneplads til start.
Busser: Parkering sammen med privatbiler

 

 

Generel information
Service på stævnepladserne
Kiosk med pølser, sportsboller, øl, vand, kaffe, kage m.m. Indskolings- / børnbane er åben lørdag fra 11 til 13.30 og søndag 8:30-11 (deltagelse er gratis). Børnepasning for børn over 2 år skal bestilles på forhånd ved henvendelse til stævneledelsen. Udsalg af sportsudstyr. Information. Toiletter. Resultattavle.

Omklædning og bad
Der vil ikke være mulighed for omklædning eller bad.

Overtrækstøj
Der vil ikke være mulighed for transport af overtrækstøj fra start til mål/stævneplads.

Bilnøgler
Bilnøgler kan afleveres i informationen for sikker opbevaring. Husk at nøglerne skal afleveres i en plastpose eller kuvert med tydeligt navn og klasse uden på.

Klubtelte
Der er på stævnepladsen afmærkede områder til opstilling af klubtelte.

Præmier
Der er præmie til samlet nr 1, 2 og 3 i klasserne D/H10 - D/H20.
Der er præmie til nr 1 i D/H21 - D/H90.

Officiel præmieoverrækkelse finder sted søndag kl.11:45 for de klasser, der er afgjort. For øvrige klasser finder præmieoverrækkelse sted hurtigst muligt derefter.

Når en klasse er afgjort, kan deltagere, der er nødt til at forlade stævnet før 11:30, afhente deres præmie hos stævnespeakeren mod fremvisning af SI-brik.

Elektronisk tidtagning
Der benyttes SportIdent til tidtagning.
Kontrollerne har ikke kontaktløs funktion.
Husk at tømme din brik (clear og check).

SI-brikker til leje udleveres i informationen på stævnepladsen.
Hvis en lejebrik bortkommer eller beskadiges opkræves erstatning på kr 500.
Lejebrikker skal afleveres til beregningspersonalet efter endt aflæsning søndag. Er brikken kun lejet lørdag, skal den afleveres lørdag - ligeledes i beregningen efter aflæsning.

Stævneorganisation
Stævneleder Lars Wichmann, Viking Atletik
Stævnekontrollant Erik Munch Hansen, Viking Atletik

Del denne side