Sprint Rønne fredag

Höst-Open 2019

Igen i år arrangerer Politiets Idrætsforening København en bysprint i forbindelse med Höst-Open og giver derved mulighed for at deltage i hele 3 løb i en forlænget weekend.

Bysprinten foregår fredag den 25. oktober kl. 13.30 til 16.00 (fri start) i den bornholmske "Hovedstad" Rønne, med bindingsværkshuse, krogede gader og små hyggelige pladser. Stævnepladsen kommer til at ligge ved Nørrekås lystbådehavn ved Kystvejen. Der er lagt op til en hyggelig og svær sprint.

Der løbes på nytegnet sprintkort over Rønne. Kortet tegnes efter ISSOM 2007 sprintnormen.
Ækvidistance:  2,5 m.  Kortmålestok:  1:4000
Kortet forventes tildelt DOF's godkendelsesmærke

Nyt i 2019:

Höst-Open Sprinten er en del af den danske landsdækkende sprintcup-serie og indgår som årets sidste afdeling af Dansk Sprint Cup 2019. På grund af det forventede store deltagerantal tilbyder vi dog flere klasser end der indgår i Dansk Sprint Cup 2019, så vær derfor opmærksom på følgende:

Deltagelse på banerne D/H10 og D/H21-39K er ikke tællende i Sprintcuppen.

Deltagelse i klasserne D/H45, D/H55, D/H65 og D/H75 tæller på lige fod med deltagelse i henholdsvis D/H40, D/H50, D/H60 og D/H70, idet banerne er sammenfaldende.
Eksempel: D50 og D55 løber samme bane, ligesom H70 og H75 løber samme bane. Derfor er det eksempelvis muligt at konkurrere i klassen D55 i Höst-Open Sprinten og samtidig konkurrere i D50 klassen i Dansk Sprint Cup 2019.

Klasser og banelængder:

K = Kort. Svær bane med reduceret længde

 

Korttegner: Bent Christiansen, Viking Atletik

Banelægger: Jørn Lind, PI-København

Banekontrollant: Bent Christiansen, Viking Atletik

Stævneleder: Torkil Hansen, PI-København

Stævnekontrollant: Henriette Hansen, Herlufsholm OK

Tilmelding:  Se tilmeldingssiden

Rø Plantage Lørdag

Hammeren Søndag

Del denne side

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.