Sprint Svaneke fredag

Parkering, stævneplads og instruktion til Sprinten i Svaneke kan ses herunder:

 

 

 

 

 

Instruktion.

Klassifikation.

*** Stjernet åbent stævne.

Dato.

Fredag den 26. oktober 2018. Stævnepladsen åbner kl. 11.30

Løbsområde.

Svaneke By og omegn.

Mødested.

Stævneplads. Vige Havn, Hellig Kilde 10, 3740 Svaneke. Koordinat 55.138740, 15.139474

Parkering.

Der henvises til offentlig parkering på Gruset ved Svaneke Havn. Der er opsat skiltning fra indfaldsvejene fra Nexø, Gudhjem og Østermarie. Det er deltagerens eget ansvar at parkere lovligt.

Afstande.

Fra parkering til stævneplads. Max. 700 m. Følg rød/hvid snitzling.

Se opslag på parkeringspladsen.

Start og Mål på stævnepladsen.

Kort.

Svaneke Nord 2018, 1:4000, ækv. 2,5 m. IOFs sprintnorm ISSOM 2007. DOFs godkendelsesmærke. Kortet er printet på riv- og vandfast papir.

Postbeskrivelser.

Postbeskrivelser trykt på kortet.

Ved start findes løse definitioner, som kan benyttes hvis man medbringer holder dertil.

Terræn

Bymæssig bebyggelse med tilknyttede åbne områder. Svagt til jævnt kuperet område.

Klasser og baner.

 

 

 

Vindertid/længde

Postantal

Bane 1.

H 21 / H 17-20 / H 35 / H 40 / D 21 / Åben 1.

15-20 min. / 3,0km.

20

Bane 2.

H 45 / H 50 / D 17-20 / D 40

15-20 min./ 2,4 km.

18

Bane 3.

H 55 / H 60 /

15-20 min./2,1 km.

16

Bane 4.

H 15-16 / D 15-16 / H 65 / D 35K / D 45 / D 50

15-20 min./ 2,0 km.

15

Bane 5.

H 70 / D 55 / D 60 / Åben 2

15-20 min./1,9 km.

14

Bane 6.

H 13-14 / H 21M / H 35M / D 21M

15-20 min./2,1 km.

15

Bane 7.

H 50M / D 13-14 / D 35M / D 50 M / Åben 3

15-20 min./1,8 km.

15

Bane 8.

H 10 / H 11-12 / D 10 / D 11-12 / Åben 4 / Åben 5*

15-20 min. 1,7 km.

12

Bane 9.

H 75 / D 65 / D 70

15-20 min./1,7 km.

12

Bane 10.

H 80 / H 85 / H 90 / D 75 / D 80

15-20 min./1,4 km.

10

 

*Åben 5: For ungdom til og med 16 år.

 

Sværhedsgrader

Kategori Begynder/let

Kategori Mellemsvær

Kategori Svær – uden stærkt kuperet og svært fremkommeligt terræn

Kategori Svær.

 

Alle baner er i målestok 1:4.000

 

Stævnekontor.

Stævnekontor varetager:

Information om Höst Open i øvrigt

Udlevering af lejebrikker.

Salg af åbne baner.

Modtagelse af evt. klager.

Indlevering af glemte sager.

Samt generel information om Sprinten.

Åbne Baner.

Sælges i tidsrummet fra kl. 12.00 til 15.30.

 

Åben 1. 3,0 km. Svær bane.

Åben 2. 1,8 km. Svær bane, uden svært fremkommeligt terræn.

Åben 3. 1,8 km. Mellemsvær bane.

Åben 4. 1,7 km. Begynder/let bane.

Åben 5. 1,7 km. Begynder/let bane.* For ungdom til og med 16 år.

 

Pris. Åben 1 – Åben 4 = 125, -kr.

Åben 5 = 80,- kr.

Brikleje. = 15,- kr.

Betaling i danske kroner eller på mobilpay.

Resultatformidling.

Der er løbende resultatformidling på stævnepladsen ved de opsatte TV skærme.

 

Desuden er der live resultater på følgende link:

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=14588&lang=sv

 

Efter løbet vil resultaterne blive lagt på stævnets hjemmeside.

Benyt evt. QR koden, som er hængt op på stævnepladsen.

 

Efter løbet vil løbskortet blive lagt på O-track.

 

Væske

Der vil alene være væske i mål.

Kontrol.

Der anvendes Sport Ident. Kontrolnummer er placeret vandret på postenheden.

Bestilte lejebrikker udleveres i stævnekontoret for deltagere i Höst Open, som skal løbe sprinten. Lejebrikken afleveres efter løbet søndag.

Lejebrikker på åbne baner alene udleveres i forbindelse med køb af åbne baner.

Bortkomne brikker erstattes med 500,- kr.

Start.

Starten afvikles som Put and Run i tidsrummet fra kl. 13.00 til kl. 16.00

 

Starten vil være indrettet med 5 startbokse. Ved indgangen til startområdet vil man blive krydset af på startlisten af en official.

 

OBS. Løberen er selv ansvarlig for at klippe startenheden i startøjeblikket.

 

Startboks 1: Bane 1 og Bane 2.

Startboks 2: Bane 3 og Bane 8.

Startboks 3: Bane 4 og Bane 7.

Startboks 4: Bane 6 og Bane 9.

Startboks 5: Bane 5 og Bane 10.

 

Der vil være officials ved selve starten, og de vil sørge for at startintervallet på de enkelte baner afvikles på sportslig korrekt måde. Officials anvisninger skal følges.

 

Løberen må tage kortet op af kortkassen, og tjekke at man er i besiddelse af det rigtige kort.

 

Deltagere ved åbne baner, retter henvendelse til officials ved indgangen til starten og afleverer den slip som udleveres ved køb af banen. Ellers følges samme fremgangsmåde som tilmeldte løbere.

 

Ordensregler.

Løberen skal respektere færdselsreglerne, og løber på eget ansvar. VED PASSAGE AF OG LØB LANGS VEJ, VÆR OPMÆRKSOM PÅ KØRENDE TRAFIK.

Toiletter.

OBS. Der er alene 1 toilet ved start. Der er adgang til toiletter ved parkering (rød bygning på hjørnet ved Gruset og havnen) og på vejen fra parkering til stævneplads (ved Svaneke Røgeri). Se opslagene og vejvisning ved parkeringen.

Overtrækstøj.

Start og mål er stævnepladsen.

Mål.

Målpost stemples på målstregen, hvorefter slusen følges til aflæsning af brik.

Den maksimale løbstid er 60 minutter for alle klasser.

Udgåede løbere skal melde sig i mål.

Præmier.

Der er ingen præmier ved denne konkurrence.

Omklædning og bad

Der er ingen bademuligheder. Der vil være opstillet telt til ophold og omklædning.

Børnebane /børneparkering

Der tilbydes ikke en børnebane, ligesom der vil ikke være mulighed for børnepasning.

Kiosk.

Der vil være en beskeden kiosk med salg af kaffe/te og kage.

Der vil kunne betales med danske kroner og via mobilpay.

Dommer

Rolf Andersen, Amager OK, som kan kontaktes via stævneleder.

Stævneorganisation

Stævneleder: Peter Sørensen, PI-København, tlf. 21478685

Stævnekontrol: Jan Kofoed, PI-København.

Banelægger: Jørn Lind, PI-København, tlf. 60187994

Banekontrol: Henriette Hansen, Herlufsholm OK

 

 

Höst-Open 2018

Igen i år arrangerer Politiets Idrætsforening København en bysprint i forbindelse med Höst-Open og giver derved mulighed for at deltage i hele 3 løb i en forlænget weekend.

Bysprinten løbes fredag den 26. oktober kl. 13 til 16 (fri start) i den bornholmske kystby Svaneke og nærmeste opland, med den karakteristiske klippekyst. Alle detaljer er endnu ikke på plads, men stævnepladsen bliver måske i nærheden af havnen med udsigt til havet, klipperne, fyrtårnet og Utzons vandtårn, der er byens vartegn. Svaneke byder bl.a. på krogede gader, små pladser og torve, åbne gårdmiljøer og bynær skov. Dermed er der lagt op til en sjov og svær sprint.

Der løbes på nytegnet sprintkort over Svaneke og nærmeste omegn. Kortet tegnes efter ISSOM 2007 sprintnormen.

Ækvidistance:  2,5 m.  Kortmålestok:  1:4000

Banelægger:  Jørn Lind, PI-København

Banekontrollant:  Henriette Hansen, Herlufsholm OK

Stævneleder:  Peter Sørensen, PI-København

Stævnekontrollant:  Jan Kofoed, PI-København

Klasser og banelængder:

Tilmelding:  Se tilmeldingssiden

Tilmeldingsfrister og deltagerafgifter for Sprinten i Svaneke

 

Blykobbe / Hasle Lystskov Lørdag

Slotslyngen Søndag

Del denne side

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.