Sprint Rønne fredag

Höst-Open 2019

Igen i år arrangerer Politiets Idrætsforening København en bysprint i forbindelse med Höst-Open og giver derved mulighed for at deltage i hele 3 løb i en forlænget weekend.

Bysprinten løbes fredag den 25. oktober kl. 14 til 16 (fri start) i den bornholmske "Hovedstad" Rønne, med bindingsværkshuse, krogede gader og små hyggelige pladser. Alle detaljer er endnu ikke på plads, men der arbejdes på at fastlægge løbsområde og stævneplads. Der er lagt op til en hyggelig og svær sprint.

Der løbes på nytegnet sprintkort over Rønne. Kortet tegnes efter ISSOM 2007 sprintnormen.
Ækvidistance:  2,5 m.  Kortmålestok:  1:4000
Kortet forventes tildelt DOF's godkendelsesmærke

Korttegner: Bent Christiansen, Viking Atletik

Banelægger: Jørn Lind, PI-København

Banekontrollant: Bent Christiansen, Viking Atletik

Stævneleder: Torkil Hansen, PI-København

Stævnekontrollant: Henriette Hansen, Herlufsholm OK

Klasser og banelængder: Opdateres

 

Tilmelding:  Se tilmeldingssiden

Tilmeldingsfrister og deltagerafgifter for Sprinten i Rønne: Opdateres

Rø Plantage Lørdag

Hammeren Søndag

Del denne side

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.