Sprint Svaneke fredag

Höst-Open 2018

Igen i år arrangerer Politiets Idrætsforening København en bysprint i forbindelse med Höst-Open og giver derved mulighed for at deltage i hele 3 løb i en forlænget weekend.

Bysprinten løbes fredag den 26. oktober kl. 13 til 16 (fri start) i den bornholmske kystby Svaneke og nærmeste opland, med den karakteristiske klippekyst. Alle detaljer er endnu ikke på plads, men stævnepladsen bliver måske i nærheden af havnen med udsigt til havet, klipperne, fyrtårnet og Utzons vandtårn, der er byens vartegn. Svaneke byder bl.a. på krogede gader, små pladser og torve, åbne gårdmiljøer og bynær skov. Dermed er der lagt op til en sjov og svær sprint.

Der løbes på nytegnet sprintkort over Svaneke og nærmeste omegn. Kortet tegnes efter ISSOM 2007 sprintnormen.

Ækvidistance:  2,5 m.  Kortmålestok:  1:4000

Banelægger:  Jørn Lind, PI-København

Banekontrollant:  Henriette Hansen, Herlufsholm OK

Stævneleder:  Peter Sørensen, PI-København

Stævnekontrollant:  Jan Kofoed, PI-København

Klasser og banelængder:

Tilmelding:  Se tilmeldingssiden

Tilmeldingsfrister og deltagerafgifter for Sprinten i Svaneke

Blykobbe / Hasle Lystskov Lørdag

Slotslyngen Søndag

Del denne side

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.