Höst Open 2018

Velkommen til Höst-Open 2018

Svaneke fredag den 26. oktober - Bysprint: Oplysninger om sprinten

 

Blykobbe Plantage / Hasle Lystskov lørdag den 27. oktober - 1. etape: Oplysninger om 1. etape
Slotslyngen søndag den 28. oktober  - 2. etape: Oplysninger om 2. etape

 

Generelle oplysninger om 1. og 2. etape af Höst-Open

Se hvordan du tilmelder dig årets Höst-Open: Tilmelding

 

Klasser og banelængder:

Ved de 2 Höst-Open etaper tilbyder vi følgende klasser:

For klasser med en * efter klassebetegnelsen er kortet i 1:7.500
For øvrige klasser er kortet i 1:10.000

 

 

 

Tilmeldingsfrister og deltagerafgifter for etape 1 og 2

Kontrolsystem

Höst-Open anvender SportIdent som kontrolsystem (ikke berøringsfri)
Husk at oplyse briknummer ved tilmelding. SportIdent brikker kan lejes for 15,- DKK pr. dag

Postbeskrivelser

Løbskortene er forsynet med postbeskrivelser med IOF symboler. Løse postbeskrivelser findes ved start til løbere med definitionsholder.

Løbskort

Kortet over Blykobbe/Hasle Lystskov nytegnes i 2018 efter ISOM 2017 kortnormen. Ækvidistance 2 m.
Kortet over Slotslyngen revideres og udvides i 2018 efter ISOM 2017 kortnormen. Ækvidistance 5 m.
Kortmålestok er 1:7.500 for D/H60+ og Open 2. Øvrige klasser 1:10.000.

Præmier

Der uddeles præmier for samlet resultat efter etape 1 og 2
For klasserne D/H10 - D/H17-20 er der præmier til nummer 1, 2 og 3
For klasserne D/H21 - D80/H90 er der præmie til vinderen
For åbne baner uddeles ingen præmier

Resultater

Resultater offentliggøres løbende på stævnepladserne og på vores hjemmeside lørdag klokken 18 for første etape og søndag klokken 15 for anden etape og for samlet resultat

GPS

Kort og baner kommer på O-track umiddelbart efter udløb af maxtid

Service på stævnepladserne

Velassorteret kiosk
Information og sekretariat
Børnepasning for børn over 2 år. Tilmelding nødvendig på O-service, Webshop eller på mail til: info1@host-open.dk
Førstehjælp
Toiletter i nærheden af stævnepladsen
Bad findes ikke på stævnepladserne, men søndag er det muligt at tage bad i Rønne idrætshal

Deltagerliste

Samlet deltagerliste offentliggøres på hjemmesiden den 16. oktober

Startlister

Startlister offentliggøres på hjemmesiden mandag den 22. oktober
Opdaterede startlister med eftertilmeldinger onsdag den 24. oktober

Stævneorganisation

Stævnekontrollant: Erik Sjøberg, Viking Orientering
Dommer: Jens Peter Rasmussen, BVI
Stævneleder: Miriam Asvarisch, Viking Orientering
Banelægger og banekontrollant: Se de enkelte etaper

Oplysninger

Benedikte Hansen: Stævnesekretær for Bornholm Höst-Open. (+45 6178 4649). E-mail: info1@host-open.dk

 

SportIdent

 

Vejledning i brug af SPORTident elektronisk tidtagning og SportIdent brik


Før løbet

SI-brikken eller "finger-brikken" sættes på din finger med den elastiske strop. De fleste sætter den på enten pege eller langfingeren på den hånd, der ikke anvendes til at holde orienteringskortet. Sørg for at den er så stram, at du ikke mister den. Husk at tilbagelevere en lejet SI-brik søndag efter løbet, idet den har en værdi af DKK 400 (genanskaffelsespris), hvis den er mistet.
Når du skal tømme SI-brikken for data fra tidligere løb, skal du placere SI-brikken i hullet oven på SI-boxen markeret CLEAR, indtil du hører et bip.
Dette kan tage et par sekunder. CLEAR-boxen er ofte placeret tæt ved starten.
Bekræft at din SI-brik fungerer korrekt ved at indsætte den i hullet på CHECK-boxen. Hvis du ikke kan høre et bip, skal du kontakte en stævne-official for at få hjælp.
Du behøver kun at høre ét bip på enhver kontrol-box. Hold ikke SI-brikken i en kontrol-box, mens den bipper vildt.

 

Under løbet

Til de almindelige klasser til Höst-Open er der foretaget lodtrækning om startrækkefølgen og dermed din starttid, og dit løb starter, når starturet har afgivet det sidste bip (det lange bip).
For Open-klasserne er der fri starttid, så du sætter din SI-brik i START-boxen, og dermed er tiden for dit løb startet.
T
jek at det 3-cifrede nummer på hver post-kontrols poststang/kontrol-box svarer til nummeret på din kontrol beskrivelse. Hvis der er mere end én kontrol-box ved post-kontrollen, skal du kun bruge den ene kontrol-box (flere kontrol-boxe anvendes ved post-kontroller, hvor der er stor trafik).
Du registrerer, at du har været ved post-kontrollen, ved at placere din SI-brik i hullet på kontrol-boxen.
Du burde få en bekræftelse fra kontrol-boxen i form af et bip og / eller blinkende lys på mindre end et sekund. Når du hører bippet, eller ser blinket, forsætter du til den næste post-kontrol.
Hvis du ikke får denne bekræftelse fra kontrol-boxen, skal du prøve en gang mere. Hvis der stadig ikke sker noget, skal du bruge den manuelle klippetang og klippe i en af ​​de specielt fremstillede felter på dit kort. Hvis der ikke er nok felter på kortet, så klip i kanten af ​​dit kort. Hvis du har brugt en manuel klippetang på en post-kontrol, så giv besked til en stævne-official, når du aflæser din SI-brik efter målgang.

Det er ikke noget problem, hvis du ved en fejltagelse, har registreret en kontrol-box, der ikke var på din bane. Så længe du i sidste ende har registreret alle kontrol-boxe på din bane i den rigtige rækkefølge, vil de ekstra registreringer blive ignoreret af computeren.
Flere registreringer ved samme post-kontrol vil også blive ignoreret. Men vær opmærksom på at den gamle SI-brik højst rummer 30 registreringer. Ved mere end 30 registreringer, får du ikke et blink eller et bip ved post-kontrollen. Så overdriv ikke med fejlregistreringer.


Målgang

Husk at registrere ved MÅL-boxen på målstregen. Derved stopper uret for dit løb.
Derefter fortsætter du til aflæse-boxen. Din SI-brik vil blive kontrolleret automatisk for at bekræfte, at du har besøgt alle post-kontroller, og at det var i den rigtige rækkefølge. Dine stræktider (den tid du brugte mellem post-kontrollerne) vil blive downloadet til computeren. Hvis di SI-brik er en lejebrik, så husk at aflevere den søndag, efter at du har aflæst SI-brikken.
Du får at vide af en stævne-official, om du har gennemført eller ej. Hvis du ikke har været ved alle dine post-kontroller eller har taget dem i en forkert rækkefølge, vil du ikke blive godkendt.

Fortsæt til udprintningen af dine stræktider.

Startprocedure

Før start

 

På vej til start SKAL SI-brikken tømmes (cleares). Du stikker SI-brikken i CLEAR-boxen, og efter ca. 3 sek. kommer et signal som bekræftelse på at SI-brikken fungerer og er tømt. Fungerer SI-brikken ikke, kan du låne en ny hos start-personalet eller i Informationen, mod efterbetaling af lejebeløbet.

Start = Dame og Herre klasser

Starten er opdelt i to sluser: Den ene sluse er for alle pige- og dameklasser. Den anden sluse er for alle drenge- og herreklasser. Når din "Gå-frem-tid" vises (3 min før start) skal du gå ind i slusen for din klasse.

I startboks 1 bliver nummeret på din SI-brik kontrolleret af start-personalet. Derefter stikker du SI-brikken i Check-boxen. Efter 1 sek. kommer et signal. Derved giver du arrangøren besked om, at du er mødt og klar til at tage i skoven.

I startboks 2 findes der løse postbeskrivelser.

I startboks 3. Ved bip-signaet for nyt minut (langt bip) skal du gå frem til DIN kortkasse og gøre dig klar til at tage dit kort.
OBS! Det påhviler løberen at kontrollere at man tager det rigtige kort. Man må ikke studere kortet før startsignalet lyder. Ved næste lange bip – startsignaet – starter din løbstid og du tager løbskortet og begiver dig mod startpunktet. Kortet er pakket med postdefinitioner i plastpose.
(Der anvendes ikke starttidstempling her).

Start = Open klasser (Put & Run)

Benyt Startslusen for Open klasser (Put & Run).

Husk at cleare din SI-brik før start. Ved ankomst til start bliver nummeret på din SI-brik kontrolleret af start-personalet. Der er løse postbeskrivelser. Tag et løbskort og kontroller at det er den rigtige klasse. Der anvendes starttidstempling, så husk at stikke SI-brikken i START-boxen. Når den afgiver et signal, starter din løbstid.

Startpunktet

Alle klasser: Vejen frem til startpunktet er snitzlet og en del af din bane. Området ved siden snitzlingen er forbudt område. At ikke følge snitzlingen kan føre til diskvalifikation.

Målprocedure

 

HUSK at stemple din SI-brik ved målgang, hvorved uret stopper din løbstid. Derefter går du frem til beregner-personalet, hvor SI-brikken aflæses i aflæse-boxen og du får at vide om du har gennemført eller ej. Forlad ikke mål-slusen førend du har fået din SI-brik registreret i SportIdent systemet. Lejebrikker skal afleveres søndag, efter at SI-brikker er aflæst.
Har du klippet i løbskortet, skal dette afleveres med oplysning om dit navn og SI-briknummer.

Løbere som ikke gennemfører

Alle løbere som udgår eller på anden vis ikke passerer målregisteringen, SKAL gå til målet og aflæse sin SI-brik, da løberen ellers vil registreres som "stadig i skoven" og en eftersøgning vil blive iværksat efter stævnetidens udløb.

Klager

Hvis du registreres for fejlstempling eller for manglende post-kontrolstemplinger, og du ikke er enig, kan du henvende dig ved Informationen med din klage. Stævneledelsens afgørelse kan eventuelt ankes til overdommeren.

Parkeringsregler

Danske parkeringsregler

Vi er blevet gjort opmærksom på at nogle af Höst-Opens deltagere har modtaget P-afgifter efter besøg i de bornholmske byer. Derfor denne forklaring på de bornholmske (danske) parkeringsregler.

På Bornholm skal man benytte en parkeringsskive, da der de fleste steder i byerne, er tidsbegrænsede parkeringspladser. Man skal ikke betale afgift for at parkere. (Gudhjem er dog en undtagelse, da man her i højsæsonen har indført P-afgift når man parkerer ved havnen). De fleste steder med påbud om at benytte en parkeringsskive må man parkere i 2 timer. Der er dog undtagelser med kortere tid, så orienter dig på p-pladsernes opstillede skilte.
For at parkere gratis skal der benyttes en parkeringsskive.
Du kan få en i byens forretninger.
Parkeringsskiven klæbes på indersiden af bilens forrude synligt i højre side og urets viser stilles på det klokkeslæt du ankommer på parkeringspladsen.
Skiltet betyder at der er 2 timers parkeringsbegrænsning  i tidsrummet mellem kl. 9:00 og 18:00 på hverdage og mellem kl. 9:00 og 14:00 på lørdage. Udenfor disse tidspunkter er der ikke tidsbegrænset parkering.

 

Så hvis du besøger en af de bornholmske byer og du parkerer i en af de gader eller p-pladser, hvor der er tidsbegrænset parkering, så husk at stille p-skiven!

Standsning forbudt

 

Her må du slet ikke standse. Heller ikke for bare at lade en passager stige ud.

 

Parkering forbudt

 

Her må du ikke parkere. Men du må dog gerne standse i op til 3 minutter.

Deltagerlister Resultatlister Indbydelse 2018

Del denne side

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.