Rytterknægten søndag

Höst-Open 2020

Søndag den 25. oktober kl.9:00 afvikles anden etape på Rytterknægten.

Rytterknægten er en del af Bornholms største skovområde Almindingen og er præget af jævn til middel kupering med moderat sti- og vejnet. Kortet dækker Bornholms højeste punkt, hvorfra kortnavnet stammer. Området omfatter 2 borgruiner, Lilleborg og Gamleborg, og består af blandet kulturskov med indslag af naturnær skovdrift. Kurvebilledet er detaljeret med mange klipper, sten og søer.

 

Afstande:
Parkering til stævneplads: Oplyses senere.
Bus-parkering til stævneplads: Oplyses senere.
Stævneplads til start: Oplyses senere.

Kortet revideres i 2020 efter ISOM 2017-2 kortnormen.
Ækvidistance: 5 m.  Kortmålestok: 1:10.000 og 1:7.500

Korttegner: Hans-Åge Mortensen

Banelægger: Torkil Hansen

Banekontrollant: Kaj Erik Mortensen

 

Sprint Allinge Fredag

Dueodde Lørdag

 

Del denne side

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.