Bolsterbjerg lørdag

Bolsterbjerg

Ækvidistance: 5 m. Revideret: 2017


Bolsterbjerg som er en del af Almindingen er let til jævnt kuperet blandingsskov, med mange kurvedetaljer, klipper og sten. Enkelte områder med stærkere kupering. Området er meget varieret med en del grusveje, stier og grøfter. Flere små og større søer og enkelte vådområder. Gennemløbelig-heden er meget varierende.

Banelægger: Sten Funder, Viking Orientering

Banekontrollant: Bent Christiansen, Viking Orientering

 

 

 

På linkene herunder, kan du læse lidt om selve Almindingen. Der er tale om forskellige turistsider, der beskriver løbsområdet - altså ikke ud fra et specifikt O-løbers synspunkt :-)

Del denne side

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.