Blykobbe/Hasle Lystskov lørdag

Kørselsvejledning og instruktion til etape 1 kan ses herunder:

 

 

Løbsinstruktion

Höst-Open 2018 

 

Stævneplads:

Lørdag: Havvej, 3790 Hasle

Søndag: Slotslyngvej, 3770 Allinge

Stævnecenter:

Stævnecenter = Stævneplads

Klubtelte:                          

Kan opstilles på afmærket område på/ved stævnepladsen

Parkering:                         

Lørdag: Vejvisning fra

·         Sammenløb Mulebyvej / Nyker Strandvej  GPS: 55.15524, 14.71647

·         Sammenløb Mulebyvej / Åbyvej  GPS: 55.15559, 14.73988

·         Sammenløb Åbyvej / Nyker Strandvej  GPS: 55.13613, 14.72497

Søndag: Vejvisning fra

·         Sammenløb Slotslyngvej / Borrelyngvej  GPS: 55.26063, 14.76473

·         Sammenløb Hammershusvej / Langebjergvej  GPS: 55.28199, 14.76847

 

Bemærk!: Af hensyn til løbernes sikkerhed er Slotslyngvej spærret mellem kl.9:00 og 13:00, hvorfor al trafik til og fra stævnepladsen foregår fra nord via Langebjergvej i dette tidsrum.

 

Anvisninger fra Parkerings-personalet skal respekteres

Følg Rød/Blå schnitzling fra parkering til start

Afstande Lørdag:               

Parkering til stævneplads: max.1000 meter

Busparkering til stævneplads: 650 meter

Stævneplads til start: 250 meter (følg grøn/hvid schnitzling)

Afstande Søndag:              

Parkering til stævneplads: 500 meter

Busparkering til stævneplads: 650 meter

Stævneplads til start: 500 meter (følg grøn/hvid schnitzling)

Kort:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag: ”Blykobbe/Hasle Lystskov
Ækvidistance 2,5 m.
Målestok: D/H60 og ældre + Open 2: 1:7.500
Øvrige klasser 1:10.000
Nytegnet 2018 efter ISOM 2017 kortnormen

Søndag: ”Slotslyngen
Ækvidistance 5 m.
Målestok: D/H60 og ældre + Open 2: 1:7.500
Øvrige klasser 1:10.000
Revideret og udvidet 2018 efter ISOM 2017 kortnormen

Vær opmærksom på dette i forbindelse med ny kortnorm:
- Der er 300 meter mellem meridianerne
-Postcirklens diameter svarer til 75 meter i terræn
- Asfalterede veje under 5 meter er tegnet med signaturen "vej" = sort, ubrudt streg
 Kortene er trykt med laserprint.

Specialsigna-

turer:

 

Lørdag: Enligtstående træ - Markant trærod - Redningspost
Søndag: Enligtstående træ - Markant trærod  - Bålplads

Fremgår af løbskortet

Nødtelefon

Der er angivet 2 nødtelefon-numre til stævnepersonalet på kortet.
Er der brug for akut hjælp, ringes først 112.

Det kan ikke garanteres, at der er mobildækning overalt.

Særlige forhold                  

Lørdag:

Der er i løbsområdet asfaltveje, der skal krydses af en del baner. Der er opsat skilte med "Løbere på vejen", men der er normal weekend-trafik på vejen, og løberne skal selv være agtpågivende og følge færdselsloven.

Et lille område umiddelbart sydvest for stævnepladsen er indhegnet med rød/hvid-schnitzling. Denne har ikke tilknytning til løbet, men er opsat for at beskytte en sjælden plante.


Søndag:

Alle baner krydser en asfaltvej kort før mål. Vejen er spærret for privat trafik mellem kl.9:00 og 13:00. MEN man kan møde enkelte offentlige busser samt trafik til beboere på vejen. Derfor skal man selv være agtpågivende og følge færdselsloven.

Der må ikke løbes på borgmurene.

Dyrehegn, der er markeret med lilla streg på løbskortet, må ikke passeres.

Vær ekstra opmærksom på det forbudte område, der er markeret på kortet umiddelbart efter start.

 

Begge dage:

Posterne står tæt. Husk kontrol af postnummer.

På grund af den tørre sommer er de fleste vådområder udtørret, men stadig identificerbare.

Forbudt område:

 

Er markeret på kortet med lilla kryds-markering. Er ikke markeret i terræn.

Postdefinitioner:

 

IOF symboler, påtrykt løbskortet. Ekstra postdefinitioner forefindes i startboks og er til rådighed for løbere med definitionsholdere.

 

EKT:

 

 

SportIdent.

Kontrollerne har ikke kontaktløs funktion

HUSK at tømme (cleare) din brik ved start-området.

 

Lejebrikker/

Hyrbrikker:

Lejede SportIdent-brikker udleveres i informationen på stævnepladsen.

Hvis lejebrikken bortkommer eller beskadiges, opkræves en erstatning på 500 kr..

Start:

 

 

 

Lørdag: Første start kl. 11.30

Open klasserne har fri starttid fra kl. 11.30 til 13.30

Søndag: første start kl. 09.00 - HUSK vintertid
Open klasserne har fri starttid fra kl. 9.00 til 10.30

 

Eftertilmeldte starter før første ordinære start.

 

Sen start henvender sig til startpersonalet og følger deres instruktion

Startlister:

 

Startlister findes ved start, på stævnepladsen samt på  http://host-open.dk/

Banelængder og postantal

Fremgår af startlisten

Startprocedure:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dame og Herre klasser: Stille start. Fremkald 3 min før start.

I boks 1 foregår kontrol af navn og brik-nummer samt check af brik. I boks 2 findes ekstra  postdefinitioner. I boks 3 går du frem til DIN kortkasse.

Når startsignalet lyder tager du løbskortet, som er pakket i plastpose, og din løbstid starter.

 

Deltagere på banerne H10, D10, H11-12 og D11-12 får kortet udleveret i boks 2 og tilbydes starthjælp.

 

Open klasser: Ved ankomst til start kontrolleres dit briknummer.

Tag et løbskort og kontroller at det er den rigtige klasse. Der anvendes starttidsstempling,

så husk at stikke SI-brikken i "start"-boxen. Når boxen afgiver et signal starter  din løbstid.

 

HUSK at cleare din brik inden start

 

Startpunkt: 

 

 

Etape 1: Startsted = startpunkt

 

Etape 2:  Startsted = startpunkt

Overtrækstøj:

Der er ikke transport af overtrækstøj fra start til stævneplads.

Skygning:

Skygning tilladt i henhold til DOF's reglement

Målprocedure:

 

 

 

HUSK at stemple brikken ved målgang, hvorved din måltid bliver registreret.

Derefter går du frem til beregner-personalet, hvor brikken aflæses og stræktider udleveres.

Lejebrikker skal afleveres til beregnerpersonalet søndag efter aflæsning. Hvis du kun er tilmeldt lørdag, skal brikken afleveres lørdag.

Løbskortet bliver ikke inddraget, men må ikke vises til løbere, der endnu ikke er startet.

Fejlklip:

 

 

 

Posterne skal opsøges i rigtig rækkefølge. Ved fejlklip løbes tilbage til

rigtig post, og der fortsættes derfra.

Ved evt. fejlfunktion klippes i reservefelter på løbskortet.

Har du klippet i løbskortet, skal dette afleveres til beregner-personalet

sammen med navn og briknummer.

Ej gennemført:

Udgåede løbere SKAL passere målslusen og brikken  SKAL aflæses.

Væskeposter:

Væske består af VAND. Der er væskeposter på baner over 5 km og i mål.

Max-tid:

2½ time.

Resultater:

 

Ophænges løbende på stævnepladsen, og kan ses på www.host-open.dk lørdag senest kl. 18 og søndag senest kl.15.

Præmier:

 

 

 

Officiel præmieoverrækkelse søndag kl.11:45 for de klasser, der er afgjort. For øvrige klasser finder præmieoverrækkelse sted hurtigst muligt.

Når en klasse er afgjort, kan deltagere, der er nødt til at forlade stævnet før 11:30, afhente deres evt. præmie hos stævnespeakeren mod fremvisning af SI-brik.

 

D/H10 - D/H17-20: præmie til samlet nr. 1, 2 og 3.

D/H21 - D80/H90: præmie til samlet nr. 1.

 

Børnebane/Indskoling:

 

 

 

 

En Indskolingsbane/Børnebane findes i nærheden af stævnepladsen og er åben lørdag fra 11:00 til 13.30 og søndag 8:30-11.
På snitzlede stræk anvendes hvid snitzling.
Deltagelse er gratis

Kiosk:

På stævnepladsen findes kiosk med pølser, øl, vand, kaffe, kage m.m..

Sports-udstyr:

 

Salg af sportsudstyr på stævnepladsen.

 

Info:

 

På stævnepladsen.

 

Der vil desuden være information for Höst-Open i informationsteltet ved sprinten i Svaneke fredag.

 

Børnepasning:

 

For børn over 2 år mod tilmelding på e-mail til info1@host-open.dk 

 

Toiletter:

 

 

Lørdag: Kabinetoiletter på skovvej umiddelbart øst for stævnepladsen.

Søndag: Kabinetoiletter på stævnepladsen

 

Der er ikke toiletter ved start

Bad:

 

 

Søndag er der mulighed for bad mellem kl.11:00 og 17:00 i Rønne Idrætshal, Torneværksvej 1, 3700 Rønne.  GPS: 55.1099, 14.71068

 

Kørselsvejledning udleveres i Informationen.

OBS!: Orienteringssko sættes udenfor omklædningsrummet.

Banelægning

 

 

Lørdag:

Banelæggere: Hans-Åge Mortensen + Mads Jensen, Viking Orientering

Banekontrollant: Mikkel Toudal, Viking Orientering

 

Søndag: 

Banelægger: Torkil Hansen, Viking Orientering

Banekontrollant: Finn Grønnegaard, Viking Orientering

Løbsledelse:

 

 

Stævnekontrollant: Erik Sjøberg, Viking Orientering

Overdommer: Jens Peter Rasmussen, BVI

Stævneleder: Miriam Asvarisch, Viking Orientering

 

 

Höst-Open 2018

Lørdag den 27. oktober kl.11:30 løbes der i Blykobbe / Hasle Lystskov som byder på et terræn med generel let kupering og et udbygget stinet, samt områder med mange, fine kurvedetaljerLangs kysten dog noget mere kuperet og med meget varierende gennemløbelighed. Flere åer gennemskærer området, som også har flere søer, der stammer fra gamle udgravninger efter ler. Der findes svære momenter med slugter og flere detaljer ved kystlinjen.

Løbskortet nytegnes i 2018 efter ISOM 2017 kortnormen.
Ækvidistance: 2,5 m.  Kortmålestok: 1:10.000 og 1:7.500

Banelægger: Hans-Åge Mortensen og Mads Jensen, Viking Orientering

Banekontrollant: Mikkel Toudal, Viking Orientering

 

Sprint Svaneke Fredag

Slotslyngen Søndag

Del denne side

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.